bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie BIP WOPR Oddział w Skierniewicach

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Informacji Publicznej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział w Skierniewicach. Obowiązek prowadzenia BIP wynika z Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

AktualnościOpublikował: Bernard Motylewski
Publikacja dnia: 13.09.2016
Podpisał: Bernard Motylewski
Dokument z dnia: 13.09.2016
Dokument oglądany razy: 15 603